BAN Arctic investeringskurs vår 2023

Bli med på vårt digitale samlingsbaserte kurs hvor du lærer hvordan man investerer i oppstartsbedrifter – alt fra hvordan finne investeringsobjekter, til praktisk gjennomføring av investering og oppfølging av denne.

Kursinnhold

Samling 1 - Kickoff

Grunnleggende om investeringer og forretningsenglers rolle. Inspirasjon fra erfarne investorer

Samling 2 - Pitch Night

Hvordan finne investeringsobjekter og velge blant disse. Vi møter et utvalg oppstartsselskaper.

Samling 3 - Analyse

Om vurdering av investeringsobjekter. Vi analyserer selskapene fra forrige samling

Samling 4 - Teknisk og juridisk gjennomgang del 1

Vi lærer om forskjellige måter å investere på. Teknisk, juridisk og prosessorientert gjennomgang av prosessen.

Samling 5 - Teknisk og juridisk gjennomgang del 2

Vi lærer om forskjellige måter å investere på. Teknisk, juridisk og prosessorientert gjennomgang av prosessen.

Samling 6 - Møte mulige investeringscaser

Vi møter selskapene på nytt og følger opp dialogen. Mulighet for reelle investeringer

Samling 7 - Møte mulige investeringscaser

Vi møter selskapene på nytt og følger opp dialogen. Mulighet for reelle investeringer. Oppsummering og kursavslutning. 

Pris og betingelser

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om investeringer, og etterhvert gjøre reelle investeringer. Vi forventer at du stiller opp på minst 5 av 7 samlinger, og deltar aktivt med dine erfaringer og perspektiv.

Deltakeravgift er 1990,-, og inkluderer ett års medlemskap i Foreningen BAN Arctic. 

Som medlem får du tilgang til våre temakvelder, ressursarktiv og blir en del av et nettverk av andre forretningsengler. Du får tilgang til mulige investeringscase, og mulighet til å saminvestere med andre. 

Kurset er i hovedsak finansiert av Innovasjon Norge og Samfunnsløftet. 

 

Enrollment

Påmeldingsfrist: 20. mai 2023

Passer ikke disse kursdatoene så kan du melde din interesse for å få beskjed om de neste kursene som settes opp. 

Ønsker du å vite om neste kurs?