BAN Arctic 2024

Dato

07.05.2024
19:00 - 21:00

Påmelding

03.05.2024
16:00

Arrangør

BAN Arctic

Sted

Digitalt og fysisk

Foreningen BANArctic er etablert og starter endelig opp for fullt. Vi starter det hele med vår første digitale dealflow-kveld.
Dealflow-kveld er et konsept vi skal kjøre utover hele året med forskjellig tema og inspirasjonsforedrag. Hovedformålet med kvelden er å inviterer inn investorklare oppstartsbedrifter til nettverket, etterfulgt av lukket investeringsdiskusjon blant medlemmene i foreningen. Her vil man ha muligheten til å sette sammen investeringsgrupper og felles vurderinger av caset før en evt. individuell investering.
 
VIKTIG: BAN Arctic hverken investerer eller gir anbefalinger til deres investeringer. Det vil være det enkelte medlem som på egen kjøl velger/velger ikke å investere. Foreningens bidrag er ferdig når møtet avsluttes på kvelden. Hvis det f.eks. er 4 medlemmer som ønsker å investere vil det formidles kontakt og videre dialog blir direkte mellom det respektive selskapet og investorene.
 
 
Vi legger opp til digital og fysisk deltagelse (Harstad, Tromsø, Alta og Hammerfest). Egen møtelink for digital deltagelse og informasjon om evt fysisk møtested sendes ved bekreftet påmelding.
Samling 1: Introduksjon | 7. mai 19:00 - 21:00

• Grunnleggende om investeringer og forretningsenglers rolle
• Inspirasjon fra erfarne investorer
• Pitch fra utvalgt selskap

Samling 2: Investeringer i praksis | 23. mai 19:00 - 21:00

• Vi ser på DD prosess, avtaleverk, styrearbeid mm
• Q&A fra utvalgt selskap

Samling 3: Verdsettelse 28. mai 19:00 - 21:00

• Hva er riktig verdi på casene basert på reelle eksempler
• Vi analyserer selskapet fra forrige samling

Det legges opp til sosialt samvær med enkel bevertning på de fysiske samlingene.

Investortreningen avsluttes med valgfri deltagelse på Meet & Greet frokostmøte på Flow Tromsø under investorfestivalen «Kapital i Nord», 5. juni 08:30 – 10.00 

 

Om foreningen BAN Arctic
Foreningen BANArctic er nylig etablert for å inspirere og mobilsere til bærekraftige investeringer i Nord-Norge. Dette initiativet har utspring fra et pilotprosjekt gjennomført sammen med Arctic Accelerator. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Samfunnsløftet for å utvikle et miljø for engleinvestering i Nord-Norge. Som medlem av foreningen vil du få tilgang på tilgjengelig dealflow og møtepunkter med oppstartsbedrifter og det øvrige innovasjonsmiljøet i Nord-Norge. Foreningen fungerer kun som koblingsarena, er non-profit og gjør ingen investeringer eller anbefalinger selv.