Norge trenger mange nye private arbeidsplasser de neste tiårene for at vi skal opprettholde velferdsnivået vårt. Samtidighar deler av Nord-Norges demografiske utfordringer –fraflytting og en stadig eldre befolkning –og trenger nye, spennende arbeidsplasser for å snu trenden. En av de viktigste jobbskaperne i Norge er vekstbedrifter.


Foreningen BAN Arctic er nylig etablert for å inspirere og mobilsere til bærekraftige investeringer i Nord-Norge. Dette initiativet har utspring fra et pilotprosjekt gjennomført sammen med Arctic Accelerator og BAN. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Samfunnsløftet for å utvikle et miljø for engleinvestering i Nord-Norge.

Foreningens mål:

Prosjektet skal øke tilgangen på privat risikokapital i de første fasene av nyetablerte vekstbedrifters liv, og dermed øke sannsynligheten for at bedriftene lykkes med å vokse og skape arbeidsplasser og økt næringsaktivitet.

VIKTIG: BAN Arctic hverken investerer eller gir anbefalinger til deres investeringer. Det vil være det enkelte medlem som på egen kjøl velger/velger ikke å investere. Foreningens bidrag er ferdig når møtet avsluttes på kvelden. Hvis det f.eks. er 4 medlemmer som ønsker å investere vil det formidles kontakt og videre dialog blir direkte mellom det respektive selskapet og investorene.