Foreningen for deg som ønsker å investere
i oppstarts- og vekstbedrifter i Nord-Norge

Foreningen for deg som ønsker å investere i oppstarts- og vekstbedrifter
i Nord-Norge

ikon white

Aktivitetskalender

Foreningen BANArctic er nylig etablert for å inspirere og mobilsere til bærekraftige investeringer i Nord-Norge. Vårt formål er å gjøre dealflow i Nord-Norge tilgjengelig, samtidig som vi ønsker å tilrettelegge for at flere kan lære om investeringer i startups og gjøre sin første investering

Nyheter

Bli medlem

Foreningen BAN Arctic er nylig etablert for å inspirere og mobilsere til bærekraftige investeringer i Nord-Norge. Vårt formål er å utvide investormiljøet i Nord-Norge ved å identifisere mulige og etablerte engleinvestorer, utvikle kompetansen, og inspirere til hvordan mest mulig praktisk støtte nordnorske oppstartsbedrifter.
Som medlem av foreningen vil du få tilgang på tilgjengelig dealflow og møtepunkter med oppstartsbedrifter og det øvrige innovasjonsmiljøet i Nord-Norge.

Er du interessert i å bli medlem? Send en e-post til post(at)banarctic.no

Hvorfor bli medlem?

Som medlem får du tilgang til våre temakvelder, ressursarkiv og nettverk.


BAN Arctic er drevet frem av frivillig engasjement, Innovasjon Norge og Samfunsløftet. Kostnadene i medlemsskapet er derfor redusert til et minimum for å dekke utgiftene som medfølger i å tilrettelegge et godt tilbud for våre medlemmer.


Formålet er å kunne gi våre medlemmer et faglig påfyll, møte andre likesinnede og investorklare bedrifter. Vi vil tilrettelegge for at dere får nødvendig verktøy for å gjøre investeringer og kursopptak vil være tilgjengelig når dette er mulig.

Vårt mål er å øke tilgangen på privat risikokapital i de første fasene av nyetablerte vekstbedrifters liv

Om foreningen

Norge trenger mange nye private arbeidsplasser de neste tiårene for at vi skal opprettholde velferdsnivået vårt.

Samtidighar deler av Nord-Norgedemografiske utfordringer –fraflytting og en stadig eldre befolkning –og trenger nye, spennende arbeidsplasser for å snu trenden. En av de viktigste jobbskaperne i Norge er vekstbedrifter.

For oppstartsbedrifter

BAN Arctic er en forening for eksisterende og kommende investorer i oppstarts- og vekstbedrifter i Nord-Norge. Vi åpner med jevne mellomrom for at oppstartsbedrifter i Nord-Norge kan få presentere seg for nettverket i forbindelse med åpne investeringsrunder.